THẰNG BỜM – PHÚ ÔNG (CHỒI 2)

MÚA MINH HỌA ĐÊM TRUNG THU (Mầm 2)

Chuyện bà tám (Chồi 3)

THẰNG CUỘI (LÁ 1)

LIÊN KHÚC ĐÊM TRUNG THU – RƯỚC ĐÈN THÁNG TÁM (Chồi 1)

MẦM 1 – NHẢY HIÊN ĐẠI

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm/ Chuyên mục giáo dục và đào tạo/ Truyền hình đồng tháp.

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại Trường Mầm non Đốc Binh Kiều